รูปภาพ
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติด ปี 2559
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)... อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
เชิญชวนสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 6 นายจ้าง/ลูกจ้างที่สนใจสมัครเป็นผุู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2559
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 ในวันที่ 30... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 2559
นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรทโครงการปฏิบัติธรรม... อ่านเพิ่มเติม...

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2016 เวลา 11:49 น.)

 
สวัสดิการฯจังหวัดอุทัยธานี

 

นางสาวสุนัน  เพชรชู

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

โทร 08-1887-8327

 

สำรวจเว็บไซต์
ท่านมีความพึงพอในเว็บไซต์นี้หรือไม่