6e280cf2e5bc9a3a0ede9cd9862e9393.jpg

bd92e7f0bb87bdd42c800fc9514f962a.jpg

fd4a79abe3427088ae150fcfca221ddc.jpg

f6e8b495e3534c9934f3ba64d2dbe80d.jpg

203622
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
240
1625
200583
5996
9998
203622

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-26 10:32

หน้าหลัก

ครม.เห็นชอบ ‘นายจ้าง’ จัดตรวจสุขภาพ ‘ลูกจ้าง’ ปีละ1ครั้ง มีผลบังคับในเร็วๆนี้

Post on 31 ตุลาคม 2562
by Uthaithani
ฮิต: 63

ครม.เห็นชอบ ‘นายจ้าง’ จัดตรวจสุขภาพ ‘ลูกจ้าง’ ปีละ1ครั้ง มีผลบังคับในเร็วๆ

   ครม. เห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงคุ้มครองดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง จัดตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เตรียมบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. … ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแต่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่ลูกจ้างหยุดงาน 3 วันทำงานติดต่อกันเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างขอความเห็นจากแพทย์ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง

     นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กฎกระทรวงยังได้กำหนดให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง และให้บันทึกผลการตรวจสุขภาพ พร้อมแจ้งผลการตรวจให้ลูกจ้างภายใน 7 วัน แต่หากพบว่าผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้แจ้งลูกจ้างภายใน 3 วัน และเมื่อสิ้นสุดการจ้างให้มอบสมุดสุขภาพประจำตัวให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ สำหรับลูกจ้างที่มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงว่า ไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้ ให้นายจ้างเปลี่ยนงานให้ตามสมควร โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างด้วย

     “กฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 3” นายสมบูรณ์ กล่าว