6e280cf2e5bc9a3a0ede9cd9862e9393.jpg

bd92e7f0bb87bdd42c800fc9514f962a.jpg

fd4a79abe3427088ae150fcfca221ddc.jpg

f6e8b495e3534c9934f3ba64d2dbe80d.jpg

059990
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
165
303
468
57057
6275
7628
59990

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-19 11:57

แรงงานเล็งตั้งนิคมฯมาตรฐานแรงงานไทย

Post on 12 กันยายน 2560
by Uthaithani
ฮิต: 15

"กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้แนวทางประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ดึงสถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย

เตรียมยกระดับสู่นิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทย"

   นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.ได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานซึ่งจะทำให้สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 1,249 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้องกว่า 6.3 แสนคน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ใช้แนวทางประชารัฐโดยประสานความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการที่อยู่ในนิคมฯ ในการนำมาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง และยกระดับสู่นิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมอื่นต่อไป โดยจะนำร่องในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร