วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานบูรณาการงานและอาชีพจังหวัดอุทัยธานี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานฯ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์ ) จำนวน 500 ดอก