6e280cf2e5bc9a3a0ede9cd9862e9393.jpg

bd92e7f0bb87bdd42c800fc9514f962a.jpg

fd4a79abe3427088ae150fcfca221ddc.jpg

f6e8b495e3534c9934f3ba64d2dbe80d.jpg

060049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
224
303
527
57057
6334
7628
60049

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-19 12:12

วันสตรีสากลจังหวัดอุทัยธานี

Post on 13 มีนาคม 2560
by Uthaithani
ฮิต: 245

วันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้นำสตรี ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน กลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรีทุกอำเภอ แกนนำเครือข่ายอาสาสมัคร พมจ. แรงงานสตรีและนายจ้าง ผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
#กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
* การแสดงเพลงพื้นบ้าน
* การมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น จำนวน 7 ราย
* การออกบูทและนิทรรศการ
* งานด้านวิชาการและสันทนาการ
* การสาธิตอาชีพอิสระ
* การทดสอบสมรรถภาพการทำงาน
* การเล่นเกมส์ชิงของรางวัลตลอดจนผู้เข้าร่วมรับคูปองชิงโชครับของรางวัล อีกมากมาย.
โดยได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี