นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหลังวัดท่าซุง