วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. นางสาวสุนัน  เพชรชู ตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวจพระเมรุมาศจำลอง

ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี