ธงช้างอุทัยธานี

"ปฐมเหตุเปลี่ยนธงช้างเป็นธงไตรรงค์"

นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พรอมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย จังหวัดอุทัยธานี" ธงช้างอุทัยธานี ปฐมเหตุเปลี่ยนธงช้างเป็นธไตรรงค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานสะแกกรัง และถนนท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย)    เข้าร่วมเดินริ้วขบวนงานธงช้างอุทัยธานี ในครั้งนี้ด้วย