วันนี้ 29 เมย.60 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองคุ้มครองแรงงานจ.อุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงพันธ์ วิเชียรสมุทร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีท่านอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยฯ นายภูมบุญญ์ แช่มช้อย ร่วมกิจกรรมด้วย โดยจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 4 จุด ณ บริเวณโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ(CAT) และหน่วยงานราชการประกอบด้วยทหาร(กอ.รมน. และกองกำลังรักษาความสงบฯ) ป่าไม้ สถิติ สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อ.บ้านไร่ ประมง วัฒนธรรม ธนารักษ์อำเภอบ้านไร่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วย ซึ่งทุกหน่วยได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง และยังมีประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวม 230 คน โดยมี จนท.โครงการปิดทองหลังพระเป็นผู้ให้คำแนะนำและควบคุมดูแลการทำฝายแต่ละจุด การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี